Szkolenia

Szkoła Paralotniowa "PARAPASJA" posiada Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących nr 03RPS-01/2012 Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP, do uprawnień dodatkowych wpisywanych do tego świadectwa oraz uprawnień dodatkowych wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota.

Rodzaje prowadzonych szkoleń:Co nas wyróżnia spośród innych szkół?

Co jest potrzebne, aby rozpocząć kurs:

do góry

Szkolenie paralotniowe - loty swobodne

Szkolenie do lotów swobodnych obejmuje wykłady teoretyczne, trening naziemny i wykonanie minimum 30 lotów. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka startów klasycznych oraz startu odwróconego (tzw. "alpejka"), podstawowych manewrów w locie i lądowań oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot podczas szkolenia wykonuje wszystkie elementy związane z zakrętami i krążeniem, nabywa umiejętność precyzyjnego lądowania w wyznaczonym kwadracie o wymiarach 60 x 60 metrów oraz uczy się metody szybkiego wytracania wysokości (np. klapy, B-stall).
Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i skierowaniem na egzamin LKE. Sesje egzaminacyjne LKE odbywają się w szkołach paralotniowych, uprawnionych do tego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Sesje egzaminacyjne LKE są również organizowane w naszym ośrodku. Po zaliczeniu egzaminu pilot otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji PGP uprawniające do wykonywania samodzielnych lotów.
do góry

Szkolenie - loty w termice

To właśnie na tym etapie zaczyna się prawdziwe latanie. To wtedy właśnie pilot nabywa umiejętność nabierania wysokości w tzw. "kominach termicznych", dzięki czemu może utrzymać się w powietrzu nawet kilka godzin.
Szkolenie obejmuje wykonywanie lotów z wykorzystaniem prądów zboczowych i termicznych oraz umiejętność reagowania na niebezpieczne zdarzenia, mogące wystąpić podczas turbulencji w lotach termicznych. Pilot po zakończeniu tego etapu umie wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów, przygotować i skontrolować sprzęt przed startem do lotu termicznego (vario, gps), umie ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, przygotować się do lotu pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym i operacyjnym. Szkolenie praktyczne odbywa się zazwyczaj w Alpach (Włochy, Słowenia). 
do góry

PPG / PPGG

Celem szkolenia jest  nauczenie pilota wykonywania startów na paralotni z napędem tzw. PPG lub PPGG (zespół: silnik - śmigło) / motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi oraz lotami nawigacyjnymi. Winien opanować obsługę sprzętu do lotu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.
Zajęcia prowadzone są na sprzęcie uczestnika kursu. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie minimum pierwszego etapu szkolenia paralotniowego.
do góry

Szkolenie do lotów z pasażerem TANDEM

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem. Do rozpoczęcia szkolenia wymagane jest posiadanie Świadectwa Kwalifikacji oraz minimum 50 godzin nalotu na paralotniach.
do góry

Loty holowane za wyciągarką H

Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z techniką bezpiecznego wykonywania startu za holem. Po jego zakończeniu pilot powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.
Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i 10 lotów za holem.
do góry

Cennik

Rodzaj szkolenia sprzęt szkoły sprzęt własny
LOTY SWOBODNE
Szkolenie paralotniowe - loty swobodne*  całościowe szkolenie od podstaw do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji PGP z uprawnieniem PP (loty swobodne - zawiera naukę startów zarówno w terenie w górzystym, jak i za wyciągarką - uprawnienie H)   3000 zł
Szkolenie - loty w termice szkolenie doskonalące do uzyskania licencji międzynarodowej IPPI4 - loty termiczne i żaglowe z podstawowymi elementami taktyki przelotowej (cena nie zawiera kosztów wyjazdu)   2000 zł
Wyjazd w Alpy loty termiczne w Alpach.  200-250 Euro
Szkolenie przelotowe szkolenie przygotowuje do uzyskania licencji międzynarodowej IPPI5 - lotów przelotowych (xcountry) po trasie z oceną warunków meteo, momentu startu, zgłoszeniem przelotu do odpowiedznich służb, taktyką przelotową, umieszczeniem tracka z przelotu na serwisie internetowym np. XContest   2000 zł
LOTY Z NAPĘDEM
PPG szkolenie na uprawnienie dodatkowe PPG
- dla osób które mają już Świadectwo Kwalifikacji PGP z uprawnieniem PP (loty swobodne) i chcą jeszcze zrobić uprawnienie do startów z napędem (motorkiem)  
2000 zł
PPG od podstaw całościowe szkolenie od podstaw do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji PGP
z uprawnieniem PPG - dla osób, które chcą latać tylko z motorkiem  
4000 zł
PPGG szkolenie na uprawnienie dodatkowe PPGG (trajka)
- dla osób które mają już Świadectwo Kwalifikacji PGP z dowolnym uprawnieniem  
2500 zł
INNE SZKOLENIA
H wykonywanie startów za holem   450 zł
KS kierownik startów   450 zł
TANDEM szkolenie do lotów z pasażerem   2000 zł
INNE USŁUGI
Przekładanie spadochronu zapasowego   czasza okrągła   150 zł
czasza inna niż okrągła   175 zł
tandem   175 zł
przegląd techniczny spadochronu (w tym badanie betsometrem i usuwanie ładunków elektrostatycznych)   +150 zł
Uwaga! Zapewne nie bez znaczenia dla zainteresowanych będzie informacja, że spadochrony są przekładane przez skoczka spadochronowego z doświadczeniem - ponad 1500 wykonanych skoków ze spadochronem  

* koszt holu na szkoleniach doskonalących - 10,00 zł/hol
Ostania aktualizacja - 09.04.2021

do góry

©A&L Vision Communication